Urząd Dozoru Technicznego


 

Firma Szydłowski Logistyka Sp. z o.o. posiada stosowne uprawnienia do wykonywania: przeglądów, napraw, konserwacji oraz montażu dodatkowego wyposażenia wydane przez U.D.T.