- Wózki widłowe a zasady bezpieczeństwa -


← Cofnij

Wózki widłowe to jeden z podstawowych elementów wyposażenia dobrze funkcjonującego magazynu. Umożliwiają swobodne przemieszczanie towarów w sporych ilościach i to właśnie dlatego są niezastąpione w branży logistycznej. Jak w przypadku każdych innych maszyn, wózki widłowe wymagają regularnej kontroli stanu technicznego oraz odpowiedniego i bezpiecznego użytkowania.

Wybór wózka i przeszkolenie pracowników

Niestety często już na etapie wyboru wózka widłowego pracodawca popełnia radykalny błąd, decydując się na pierwszy lepszy sprzęt, który niekoniecznie jest dobrze dostosowany do rodzaju wykonywanych prac. Źle dobrany wózek widłowy może stać się przyczyną wypadków podczas jego użytkowania. Przed zakupem dobrze jest więc udać się do specjalisty, który zna się na składowaniu i transporcie wewnętrznym i będzie umiał dobrać jak najlepszy wózek do specyfiki pracy.

Współczesne wózki widłowe wyposażone są w wiele skomplikowanych funkcji. Bez odpowiedniego przeszkolenia pracowników, co jest obowiązkiem każdego pracodawcy, obsługa wózka może być niebezpieczna i zagrażać zdrowiu, a nawet życiu użytkowników. Operator powinien odbyć szkolenie oraz zostać odpowiednio przygotowany do pracy na konkretnej maszynie. Taka osoba powinna ponadto spełnić kilka wymogów. Musi mieć ukończone 18 lat, posiadać ukończony kurs operatora wózka widłowego oraz zaświadczenie lekarskie o braku występowania przeciwwskazań do wykonywania takiej pracy. Dodatkowo powinien otrzymać zgodę od pracodawcy na przemieszczanie się taką maszyną na terenie danego zakładu.

Kontrole stanu technicznego oraz zasady poruszania się po zakładzie

Każdy pracodawca ma obowiązek utrzymywać wózki widłowe w dobrym stanie technicznym. Aby pracownicy mogli bez obaw użytkować maszyny, muszą być one poddawane regularnym przeglądom, które potwierdzają ich dobry stan. Porządny pracodawca powinien także sporządzić regulamin zawierający zasady, których operatorzy muszą przestrzegać podczas korzystania z wózków widłowych. Określają one takie kwestie jak na przykład: maksymalna prędkość poruszania się wózkiem wewnątrz zakładu, zaznaczenie miejsc wyłączonych dla ruchu tych maszyn itp.. Najczęstszą przyczyną wypadków bywa niestety lekkomyślność, niedostosowywanie się do zasad bezpieczeństwa oraz chęć zaimponowania innym.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że w razie wystąpienia błędów konsekwencji nie ponosi jedynie operator, lecz także całe przedsiębiorstwo. Przeprowadzanie regularnych szkoleń BHP odnośnie do użytkowania i eksploatacji wózków widłowych to stosunkowo niski koszt w porównaniu do tych, jakie firma musi ponieść, gdy już dojdzie do wypadku. Każdy operator maszyny powinien zapoznać się z najważniejszymi zasadami bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin wózka i sprawdzić jego sprawność. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek usterki, operator niezwłocznie powinien o nich powiadomić odpowiedzialną za stan wózków osobę.

Załadunek wózkiem widłowym także musi odbywać się w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadami BHP. Nie wolno przekraczać dopuszczalnej ładowności wózka, a wszelkie operacje należy wykonywać w pozycji siedzącej. Podnoszenie i opuszczanie wideł powinno się odbywać jedynie w trakcie postoju. Podczas prowadzenia wózka widłowego nie wolno wykonywać zbyt gwałtownych manewrów, ponieważ może się to skończyć utratą równowagi i przewróceniem maszyny. Dodatkowo nie powinno się jeździć z uniesionymi widłami. Każdy operator musi wiedzieć również to, że w kabinie nie powinien się znajdować nikt prócz kierowcy, a na widłach nie można przewozić osób.