- Przegląd wózka widłowego – jak często należy to robić? -


← Cofnij

Regularny przegląd wózków widłowych to tylko jeden z wielu obowiązków, z jakim musi zmierzyć się właściciel tego pojazdu, ale na szczęście w tak dużych miastach, jak Poznań, usługi serwisowe są praktycznie na wyciągnięcie ręki. Wystarczy pilnować terminów, bo jak się okazuje mają one ogromne znaczenie. Warto też zorientować się wcześniej, jak powinien wyglądać serwis, aby niczego nie przeoczyć.

Jakie są rodzaje przeglądów wózków widłowych?

Poszczególne rodzaje przeglądów różnią się od siebie charakterem, formą, terminem przeprowadzenia i częstotliwością. Można wymienić następujące rodzaje przeglądów wózków widłowych:

  • przeglądy codzienne (zarówno przed, jak i po pracy)
  • przeglądy konserwacyjne
  • przeglądy okresowe

Do kogo należy obowiązek przeprowadzania codziennych przeglądów?

Codzienne przeglądy należą do operatora konkretnego wózka widłowego. To on musi na bieżąco nadzorować stan pojazdu, poziom naładowania baterii (jeżeli jest to wózek elektryczny), ilość paliwa, cieczy chłodzącej oraz oleju hydraulicznego (biorąc pod uwagę wózki spalinowe). Operator musi również obserwować pracę wózka i zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w celu naprawy usterki. Sprawność wózka musi być odnotowywana w specjalnej Książce Eksploatacji.

Kto przeprowadza przeglądy konserwatorskie?

Konserwację wózków widłowych mogą przeprowadzić wyłącznie konserwatorzy. Głównym celem tego działania jest odpowiednio wczesne odkrycie i usunięcie usterek i awarii.

Kto ma prawo przeprowadzać przeglądy okresowe?

Przeglądy okresowe wózków widłowych przeprowadzane są przez prywatne firmy konserwujące; oprócz wymiany oleju i filtrów sprawdzany jest stan instalacji wózków, ich elektryki itp. Ma to na celu wyeliminowanie pojazdów, które stanowią zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia.

Od czego zależą terminy przeglądów wózków widłowych?

Istnieje kilka czynników, które decydują o terminach przeglądów wózków widłowych. Sprawa jest na tyle poważna, że terminy te zostały określone w oficjalnym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej dnia 29 października 2003r., które dotyczy warunków technicznych dozoru technicznego ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji wybranych urządzeń transportu bliskiego. W przypadku przeglądów okresowych mają one miejsce co 6 miesięcy. Są również przeglądy konstrukcyjne roczne, przeprowadzane przez Urząd Dozoru Technicznego. W obecności konserwatora sprawdzają stan techniczny, a nawet dokumentację pojazdu.

Najważniejsze zalecenia dotyczące konserwacji wózka widłowego są przekazywane przez producenta. Kiedy natomiast producent takich informacji nie przekazuje, trzeba kierować się rozporządzeniem ministerialnym.

Należy pamiętać również o konieczności przeprowadzenia działań serwisowych na wypadek awarii, a co za tym idzie, dodatkowego przeglądu konserwacyjnego, którego celem jest potwierdzenie jego sprawności.

Jeżeli producent nie zaleci inaczej, należy wykonywać przeglądy co:

  • co 30 dni w przypadku wózków z pełnym dozorem technicznym
  • co 60 dni w przypadku wózków o dozorze ograniczonym

Podsumowanie

By móc stać się użytkownikiem wózka widłowego trzeba nie tylko kupić ten pojazd i przede wszystkim pozyskać uprawnienia, ale również przeprowadzać regularne przeglądy techniczne. Dlatego inwestycja w wózek widłowy generuje szereg obowiązków, jakie trzeba spełniać w przyszłości. Wiadomo jednak, że jest bardzo pomocny w magazynach i wszędzie tam, gdzie trzeba transportować ciężkie palety z załadunkiem. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko nabyć pojazd i pamiętać o przeglądach. Mają one wpływ nie tylko na sprawność wózka i możliwość korzystania z niego w każdym momencie, ale również na bezpieczeństwo operatora.