- Przegląd wózka widłowego – jak często jest konieczny? -


← Cofnij

Pojazdy jezdniowe podnośnikowe – lub mówiąc prościej wózki widłowe – znajdują zastosowanie w wielu branżach. Wykorzystuje się je nie tylko w magazynach i halach produkcyjnych, ale również na placach budowlanych, a nawet w rolnictwie. Ułatwiają bowiem transport ładunków o dużej masie. Jak wszystkie pojazdy wymagają systematycznej kontroli stanu technicznego. Jak często należy przeprowadzać przegląd wózka widłowego? Co obejmuje badanie?


Przegląd wózka widłowego – kto za niego odpowiada?

Regularna kontrola stanu technicznego wózka widłowego zapewni efektywność pracy i wydłuży jego żywotność. Pozwoli również uniknąć kosztownych napraw, które wykluczyłyby pojazd z pracy na pewien czas. Zapewni także bezpieczeństwo operatorom sprzętu. To dlatego jest to tak istotna kwestia. Kto jednak odpowiada za konserwację pojazdów?

Zachowanie należytego stanu technicznego wózków widłowych to obowiązek ciążący na przedsiębiorcy – właścicielu wózków widłowych. Musi on zadbać nie tylko o regularność przeglądów, ale również ich utrzymanie w określonym stanie technicznym. Wszelkie zabiegi konserwacyjne powinien jednak wykonywać fachowiec dysponujący stosownymi uprawnieniami.

Jak często jest konieczny przegląd wózka widłowego?

Wózki widłowe to pojazdy, które podlegają pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). To ten organ wykonuje przeglądy okresowe sprzętu. W zależności od formy nadzoru – pełnej lub ograniczonej – kontrola stanu technicznego urządzeń jest przeprowadzana raz na rok lub raz na dwa lata.

Dozór pełny dotyczy wózków:

  • jezdniowych z wysięgnikiem,
  • jezdniowych z wysięgnikiem oraz platformą, która unosi operatora wraz z ładunkiem,
  • podnośnikowych z napędem, które są wyposażone w podest lub fotel dla operatora.

Dozorem ograniczonym są natomiast objęte wózki podnośnikowe wyposażone w napęd, lecz prowadzone spoza pojazdu, a także wózki podnośnikowe sterowane zdalnie.

Przegląd wózków widłowych służy wyeliminowaniu zagrożenia, które wynikałoby z dopuszczenia do użytkowania niesprawnych lub wadliwie działających pojazdów. Podczas kontroli sprawdza się wiele elementów. Pod lupę bierze się m.in. prawidłowość działania układów kierowniczego, hamulcowego i hydraulicznego, stan opon, łańcuchów i wideł, a także sygnalizację dźwiękową i świetlną.

Kontroli podlega także dokumentacja pojazdu. Specjalista sprawdza dziennik konserwacji, książkę eksploatacji oraz paszport maszyny (DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa). Jeśli nic nie budzi zastrzeżeń fachowca, wózek widłowy zostaje dopuszczony do użytku. Jeżeli pojazd jest niesprawny lub nie spełnia norm bezpieczeństwa, zostaje wyłączony z eksploatacji. Dopiero po usunięciu usterek można go ponownie wykorzystywać.