- Oznaczenia na wózkach widłowych – gdzie ich szukać i jak je czytać? -


← Cofnij

Wózek widłowy to bardzo ważny sprzęt w branży logistycznej. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie magazynów bez wózków widłowych, którymi każdego dnia przewożone są tony towarów. Wykwalifikowani pracownicy muszą mieć umiejętność jazdy wózkiem widłowym, aby dobrze wykonywać swoją pracę.

Jak każdy pojazd, wózek widłowy ma pewne oznaczenia i dobrze jest rozumieć ich znaczenie. Trzeba wiedzieć, gdzie należy ich szukać i jak je czytać, aby każdego dnia pracować bezpiecznie. To podstawa bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odpowiednie przeszkolenie

Każdy pracownik, który ma obsługiwać wózek widłowy, musi przejść stosowne szkolenie i zdać egzamin. Wózek magazynowy oraz wózek widłowy jest ogromną pomocą dla pracowników, którzy dzięki możliwości korzystania z nich mogą wykonywać swoją pracę o wiele mniejszym nakładem sił, szybciej, sprawniej i bezpieczniej. O ile oczywiście zachowują wszelkie zasady bezpieczeństwa. Niestety, brak zachowywania zasad bezpieczeństwa szybko prowadzi do wypadku z udziałem wózka widłowego. A ten może być nawet śmiertelny w skutkach. Zatem bardzo ważne jest, aby każdy pracownik magazynowy, który pracuje z wózkiem widłowym, wiedział, jak powinien być oznakowany ten pojazd, aby korzystać z niego bez obaw.

Dozór techniczny – o czym należy pamiętać

Każdy wózek widłowy musi podlegać dozorowi technicznemu, wynika to z przepisu ustawy o dozorze technicznym. Wózki nie mogą być włączone do użytkowania na magazynie, zanim nie uzyskają odpowiedniej decyzji zezwalającej na ich wykorzystanie. Zielona naklejka Urzędu Dozoru Technicznego jest odpowiednim potwierdzeniem tego, że wózek posiada ważną decyzję, która zezwala na jego pracę. Bardzo ważnym elementem tej naklejki jest data, która mówi o tym, do kiedy ważne są badania techniczne danego wózka.

Wózki widłowe, jak każdy pojazd, muszą przechodzić okresowe badania, w czasie których wykrywane są usterki, a także eksperci sprawdzają ewentualne niedociągnięcia, które należy naprawić, aby dalej korzystać z pojazdu. Takie okresowe przeglądy to najlepsza forma zapobiegania ewentualnym wypadkom związanym z naturalną eksploatacją sprzętu, która może w końcu zacząć zagrażać ludziom.

Tablica znamionowa – co to takiego?

Każdy wózek widłowy powinien posiadać tabliczkę znamionową, która zawiera ważne informacje o danym sprzęcie. Rok produkcji, udźwig, masa własna, numer fabryczny, to tylko przykłady. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że te informacje są niezwykle ważne dla osoby obsługującej wózek oraz planującej pracę. Przestrzeganie tych zapisów jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa pracowników. Tabliczka może zawierać o wiele więcej informacji, również bardziej nietypowych i raczej nieprzydatnych w codziennej pracy, ale takich mogących powiedzieć coś więcej o danym modelu.

Efektywna praca

Efektywna i wydajna praca na magazynie zależy w dużej mierze od jakości zakupionych wózków widłowych, które wspomagają pracowników w codziennej pracy. Wózki widłowe Toyota cechują się bardzo wysoką jakością, dzięki czemu mogą realnie przyczyniać się do zwiększenia wydajności pracy na magazynie. Ogromnym atutem jest ich niska awaryjność, dzięki czemu nie ma ryzyka przestojów w pracy, a to w logistyce bardzo istotne. Wszystko musi przecież być na czas. Czekanie opóźnia realizację zleceń, a to negatywnie przekłada się na wszelkie harmonogramy. Dlatego właśnie praca musi iść szybko i sprawnie. Połączenie sił ludzkich ze znakomitą jakością wózków widłowych to gwarancja sukcesu, a firma Toyota właśnie tę gwarancję daje. Dlatego warto zaufać najlepszy.