- Konserwator wózków widłowych – najważniejsze informacje -


← Cofnij

Wózki widłowe czasem się psują tak jak wszystkie inne pojazdy. Zdarza się, że po prostu wymagają wymiany zużytych podzespołów, co jest zupełnie normalne. Niekiedy wystarczy zaopatrzyć się w części zamienne do wózków widłowych, by przywrócić im pełną sprawność. Trzeba jednak wiedzieć, jakie konkretnie i jak się za to zabrać. Dlatego przyjęło się, że tego rodzaju pracami zajmuje się tak zwany konserwator wózków widłowych i to on powinien też dokonywać regularnych przeglądów tychże pojazdów.

Co warto wiedzieć o konserwatorze wózków widłowych?

Konserwator wózków widłowych to osoba odpowiedzialna za regularne przeprowadzanie przeglądów tych właśnie pojazdów i ewentualną naprawę. Ma on do tego odpowiednie uprawnienia, bo tylko osoba z odpowiednimi kompetencjami może zajmować się tego rodzaju czynnościami.

Jakie uprawnienia powinien mieć konserwator wózków?

Istnieją dwa rodzaje uprawnień, na podstawie których konserwator może przeprowadzać kontrole stanu technicznego wózków widłowych, wykonywać konserwacje wózków, a także naprawiać te urządzenia. Uprawnienia, o których mowa to:

  • IWJK – konserwator może przeprowadzać prace konserwatorskie na jezdniowych wózkach podnośnikowych wyposażonych w mechaniczny napęd podnoszenia, a także wózkach specjalizowanych.
  • IIWJK – konserwator może przeprowadzać prace konserwatorskie wyłącznie dla wózków jezdniowych podnośnikowych, które posiadają mechaniczny napęd podnoszenia. Nie zalicza się tu wózków specjalizowanych.

Specjalną legitymację konserwatora wydaje Urząd Dozoru Technicznego, ale dopiero po zdanym egzaminie. Uprawnienia te nie mają terminu.

Obowiązki konserwatora wózków widłowych

Lista obowiązków konserwatora wózków widłowych jest bardzo długa. Obejmuje między innymi sprawowanie kontroli nad właściwą obsługą pojazdu, regularne i dokładne konserwacje, a także wprowadzanie odpowiednich adnotacji w Dzienniku konserwacji wózka. Ponadto konserwator ma obowiązek przeprowadzania kontroli stanu technicznego pojazdu. Do tego dochodzi jeszcze bieżące sprawdzanie stanu elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, obserwacja poprawności działania urządzeń sterujących i sygnalizujących. Konserwator odpowiedzialny jest również za kontrolowanie poprawnego działania urządzeń oświetleniowych oraz usuwanie przyczyn usterek i awarii pojazdu. To konserwator decyduje o tym, czy wózek widłowy nadaje się do użytku, czy może przeciwnie i trzeba go odstawić.

Dzięki rzetelnie wykonywanej pracy konserwatora wózków widłowych zwiększa się bezpieczeństwo w zakładach pracy. To ma jednocześnie wpływ na usprawnienie pracy operatorów tych pojazdów, a także zmniejszenie strat finansowych, powstających na skutek przestoju pracy wózków.

Czy jest sens zatrudniać własnego konserwatora?

Wszystko zależy od tego, ile kto wózków posiada. Jeżeli jest ich dużo, warto pomyśleć o własnym konserwatorze. W przeciwnym razie taniej będzie korzystać z usług zewnętrznych firm.

Podsumowanie

Konserwator wózków widłowych to osoba odpowiedzialna za kontrolowanie stanu technicznego tych pojazdów, a także bieżącą ich naprawę. Tak więc nikt inny nie może tym się zajmować. Do wykonywania jakichkolwiek prac przy tego rodzaju pojazdach potrzebne są uprawnienia. Współpraca z doświadczonym konserwatorem to przede wszystkim bezpieczeństwo w miejscu pracy, bezpieczeństwo dla użytkowników wózków i samego pracodawcy. Ważne jest wobec tego to, aby stan tych pojazdów mieć cały czas pod kontrolą. Na szczęście dziś to nie problem. Zawsze można skorzystać z usług zewnętrznej firmy.