- Jak zdobyć uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych? -


← Cofnij

Wózki widłowe są ogromnym udogodnieniem dla osób pracujących w magazynach. Pojazdy te są dość prostej konstrukcji, co zdecydowanie ułatwia ich obsługę. Psują się zależnie od intensywności użytkowania. Choć dziś, kiedy części zamienne do wózków widłowych są na wyciągnięcie ręki, o skomplikowanych naprawach nawet nie ma mowy. Chcąc zostać operatorem wózka widłowego, trzeba w pierwszej kolejności zdobyć uprawnienia. Konieczne jest w związku z tym odbycie odpowiedniego kursu w ośrodku szkoleniowym, a następnie zdanie egzaminu państwowego. Na szczęście to nie trwa zbyt długo, lecz około tygodnia. Wystarczy więc zdać egzamin z części teoretycznej i praktycznej, aby móc otrzymać stosowny certyfikat.

Jaki dokument umożliwia prowadzenie wózków widłowych?

Zgodnie z prawem osoba operująca wózkiem widłowym musi posiadać stosowne uprawnienia. Istnieją dokładnie dwa dokumenty, dzięki którym można prowadzić wózek widłowy na terenie całego kraju i to bez ograniczeń czasowych. Są to:

  • legitymacja UDT, która jest wystawiana po zdanym egzaminie państwowym przez Urząd Dozoru Technicznego
  • książeczka operatora, która jest wystawiana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Zaświadczenia wystawiane przez firmy szkoleniowe są wyłącznie potwierdzeniem, że dana osoba odbyła kurs zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kto może starać się o uprawnienia na wózek widłowy?

Starać się o uprawnienia na wózek widłowy może osoba, która ma ukończone 18 lat. Musi mieć jednak badania lekarskie, które wskazują na brak przeciwwskazań do wykonywania pracy kierowcy, ukończony kurs dla operatorów wózków widłowych, imienne zezwolenie pracodawcy na kierowanie danym pojazdem na terenie zakładu czy hali magazynowej, a także prawo jazdy odpowiedniej kategorii, jeżeli dopuszcza się poruszanie wózkiem widłowym po drogach publicznych.

Jakie są rodzaje uprawnień na wózki widłowe?

Wyróżnia się trzy rodzaje uprawnień na wózki widłowe. Zależą one od rodzaju wózków i funkcji, jakie pełnią.

III WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

Kategoria ta obejmuje wózki z dowolnym napędem i wysokością podnoszenia. Wymagają one sterowania przez operatora, który przebywa poza wózkiem. Mając te uprawnienia operator może prowadzić wózki naładowne, wózki unoszące, wózki ciągnikowe i podnośnikowe sterowane z poziomu roboczego za pomocą dyszla.

II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

Ta kategoria uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem, a także bez ograniczeń wysokości podnoszenia i udźwigu. Dokument ten uprawnia jednocześnie do obsługi wózków z III WJO. Osoba posiadająca to uprawnienie może również obsługiwać wózki boczne. Jedynym ograniczeniem w tym przypadku jest wózek ze zmiennym wysięgnikiem i specjalizowany.

I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane

Dokument uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia, a także udźwigu. Umożliwia prowadzenie wózków zaliczanych do dwóch poprzednich grup.

Jak długo są ważne uprawnienia na wózki widłowe?

Właściwie certyfikat upoważniający do prowadzenia wózków widłowych jest bezterminowy. To oznacza, że operator nie musi odnawiać tych uprawnień. Należy również mieć na uwadze, że uprawnienia te nie są cofane i to nawet jeżeli osoba operująca wózkiem widłowym utraci prawo jazdy np. za przekroczenie liczby punktów karnych.

Korzystając z okazji warto nadmienić, że każdy wózek musi być poddawany regularnym przeglądom technicznym. Na szczęście dziś można łatwo dostać części zamienne do wózków widłowych, więc z wszelkimi naprawami nie powinno być problemu. Najważniejsze jest to, aby pojazd ten zawsze był sprawny.