- Gdzie można naprawić wózek widłowy? -


← Cofnij

Wózki widłowe bądź paletowe (które prawidłowo określane powinny być mianem wózków jezdniowych podnośnikowych), aby były bezpieczne w zastosowaniu, ale również pracowały zgodnie z oczekiwaniami, obowiązkowo muszą być poddawane regularnym przeglądom. Co ważne, muszą być one dokonywane przez specjalistów znających się na ich konstrukcji i specyfice działania. To bardzo ważne, bowiem czasem w związku z przeglądem okazuje być także konieczna naprawa wózków widłowych.

Jak często wózki widłowe powinny być poddawane konserwacji?

Z wielu względów regularna konserwacja jest niezwykle istotna w przypadku wykorzystywania wózków widłowych. Z punktu widzenia obowiązujących przepisów (a dokładniej rzecz biorąc Rozporządzenia Ministra Gospodarki, opublikowanego 29 października 2003 roku) o tym, czy w przypadku takiego urządzenia potrzebne są prace konserwacyjne, czy naprawcze zadecydować może jedynie konserwator (z udokumentowanymi uprawnieniami), w czasie przeprowadzania przeglądu. Zgodnie z zapisami zawartymi we wspomnianej wcześniej ustawie, przeglądy konserwacyjne wózków jezdniowych podnośnikowych muszą być wykonywane po każdym uruchomieniu urządzenia w nowym dla niego miejscu pracy.

Jeżeli jednak pracuje ono cały czas na tym samym obszarze, wówczas przeglądy konserwacyjne (w zależności od kontentego typu pojazdu) powinny być przeprowadzane raz na 30 bądź raz na 60 dni. W przypadku częstszych (wykonywanych co 30 dni) przeglądów należy brać pod uwagę następujące typy urządzeń:

  • wózki z wysięgnikiem i operatorem zajmującym się jego obsługą oraz podnoszeniem ładunków,
  • wózki podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podestowego bądź wyposażone w podest/siedzisko dla obsługującego.

W przypadku przeglądów serwisowych realizowanych co 60 dni obejmują one następujące urządzenia:

  • wózki podnośnikowe wyposażone w mechaniczny napęd podnoszenia,
  • wózki podnośnikowe zdalnie sterowane.

Warto przy tym zaznaczyć, że każdy przegląd (niezależnie od tego, jak często jest on przeprowadzany) powinien zakończyć się wpisem do dziennika konserwacji (takiego wpisu dokonać może wyłącznie osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie przeglądu serwisowego).

Kto może wykonywać przeglądy serwisowe wózków widłowych?

Nie każdy, kto na co dzień ma do czynienia z tego rodzaju urządzeniami w swojej pracy może podejmować się przeglądów czy ewentualnej naprawy wózków widłowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, takie czynności mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające udokumentowane uprawnienia konserwatorskie. Osoba posiadająca tego rodzaju uprawnienia bardzo często jest zatrudniona w warsztacie, wykonującym pracę serwisowe w obrębie wózków widłowych. Czasem może zdarzyć się tak, że w przedsiębiorstwie zatrudniona jest osoba z tego rodzaju uprawnieniami, jest to jednak sytuacja dość rzadka.

Osoba pracująca nad konserwacją oraz dokonująca przeglądów wózków widłowych koniecznie musi mieć uprawnienia nakierowane dokładnie na konserwację wózków widłowych. Do ich pozyskania niezbędne będzie specjalistyczne szkolenie. Takie zajęcia bardzo często organizowane są przez różne instytucje, jednak należy liczyć się z tym, że wartościowe i przydatne w pracy zawodowej będą jedynie te szkolenia, których program został zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.

Co ważne, takie szkolenie może odbyć każdy pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie. Alternatywą w przypadku wielu firm dla zatrudniania konserwatora jest oddawanie wózków widłowych na przeglądy i naprawy do specjalistycznego serwisu, zajmującego się na co dzień tego rodzaju urządzeniami.