- Przegląd wózka widłowego – jak często należy to robić? -


← Cofnij

Regularny przegląd wózków widłowych to tylko jeden z wielu obowiązków, z jakim musi zmierzyć się właściciel tego pojazdu, ale na szczęście w tak dużych miastach, jak Poznań, usługi serwisowe są praktycznie na wyciągnięcie ręki. Wystarczy pilnować terminów, bo jak się okazuje mają one ogromne znaczenie. Warto też zorientować się wcześniej, jak powinien wyglądać serwis, aby niczego nie przeoczyć.

Jakie są rodzaje przeglądów wózków
widłowych?

Poszczególne
rodzaje przeglądów różnią się od siebie charakterem, formą,
terminem przeprowadzenia i częstotliwością. Można wymienić
następujące rodzaje przeglądów wózków widłowych:

  • przeglądy codzienne (zarówno przed, jak i po pracy)
  • przeglądy konserwacyjne
  • przeglądy okresowe

Do kogo należy obowiązek przeprowadzania
codziennych przeglądów?

Codzienne
przeglądy należą do operatora konkretnego wózka widłowego. To on
musi na bieżąco nadzorować stan pojazdu, poziom naładowania
baterii (jeżeli jest to wózek elektryczny), ilość paliwa, cieczy
chłodzącej oraz oleju hydraulicznego (biorąc pod uwagę wózki
spalinowe). Operator musi również obserwować pracę wózka i
zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w celu naprawy usterki.
Sprawność wózka musi być odnotowywana w specjalnej Książce
Eksploatacji.

Kto przeprowadza przeglądy konserwatorskie?

Konserwację
wózków widłowych mogą przeprowadzić wyłącznie konserwatorzy.
Głównym celem tego działania jest odpowiednio wczesne odkrycie i
usunięcie usterek i awarii.

Kto ma prawo przeprowadzać przeglądy okresowe?

Przeglądy okresowe wózków widłowych przeprowadzane są przez prywatne firmy konserwujące; oprócz wymiany oleju i filtrów sprawdzany jest stan instalacji wózków, ich elektryki itp. Ma to na celu wyeliminowanie pojazdów, które stanowią zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia.

Od czego zależą terminy przeglądów wózków
widłowych?

Istnieje kilka czynników, które decydują o terminach przeglądów wózków widłowych. Sprawa jest na tyle poważna, że terminy te zostały określone w oficjalnym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej dnia 29 października 2003r., które dotyczy warunków technicznych dozoru technicznego ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji wybranych urządzeń transportu bliskiego. W przypadku przeglądów okresowych mają one miejsce co 6 miesięcy. Są również przeglądy konstrukcyjne roczne, przeprowadzane przez Urząd Dozoru Technicznego. W obecności konserwatora sprawdzają stan techniczny, a nawet dokumentację pojazdu.

Najważniejsze
zalecenia dotyczące konserwacji wózka widłowego są przekazywane
przez producenta. Kiedy natomiast producent takich informacji nie
przekazuje, trzeba kierować się rozporządzeniem ministerialnym.

Należy
pamiętać również o konieczności przeprowadzenia działań
serwisowych na wypadek awarii, a co za tym idzie, dodatkowego
przeglądu konserwacyjnego, którego celem jest potwierdzenie jego
sprawności.

Jeżeli producent nie zaleci inaczej, należy wykonywać przeglądy co:

  • co 30 dni w przypadku wózków z pełnym dozorem technicznym
  • co 60 dni w przypadku wózków o dozorze ograniczonym

Podsumowanie

By
móc stać się użytkownikiem wózka widłowego trzeba nie tylko
kupić ten pojazd i przede wszystkim pozyskać uprawnienia, ale
również przeprowadzać regularne przeglądy techniczne. Dlatego
inwestycja w wózek widłowy generuje szereg obowiązków, jakie
trzeba spełniać w przyszłości. Wiadomo jednak, że jest bardzo
pomocny w magazynach i wszędzie tam, gdzie trzeba transportować
ciężkie palety z załadunkiem. Nie pozostaje więc nic innego, jak
tylko nabyć pojazd i pamiętać o przeglądach. Mają one wpływ nie
tylko na sprawność wózka i możliwość korzystania z niego w
każdym momencie, ale również na bezpieczeństwo operatora.